Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
    Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ustawą lub aktem założycielskim Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje :

mgr Franciszek Gołąb - prezes Zarządu


Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 Nazwa Artykułu : Zarząd Spółki
 Wytworzył(a) : Rada Nadzorcza (2004-09-10)
 Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
Rejestr zmian tego dokumentu