Wszystkie podania i zgłoszenia ustne przyjmowane są w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o.  

    Niezwłocznemu załatwieniu podlegają sprawy których stan faktyczny
i prawny może być ustalony na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę oraz w oparciu o dane i ewidencje prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o.
    Załatwianie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Podstawowe godziny urzędowania to od godz. 7.00 do 15.00Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 Nazwa Artykułu : Przyjmowanie i załatwianie spraw
 Wytworzył(a) : Łukasz Pieniążek (2005-06-10)
 Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
Rejestr zmian tego dokumentu