Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 204 274,00 zł
(trzy miliony dwieście cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery ) i dzieli się na 1 591 udziałów.Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 Nazwa Artykułu : Majątek Spółki
 Wytworzył(a) : Zgromadzenie Wspólników (1997-07-11)
 Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
Rejestr zmian tego dokumentu