Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o. ogłasza:

1 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nie ograniczony na
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów, przeznaczonego do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę

przetarg dnia :2017-06-02
termin składania ofert :2017-06-02
do godz. 11:00

więcej -->

2 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nie ograniczony na
Remont kominów nad dachem, udrożnienie przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych – uszczelnienie przewodów spalinowych, dobudowa brakujących przewodów kominowych; roboty remontowe dekarskie; wymiana pokrycia dachowego blachą dachówkową z remontem murków ogniowych. Wymiana pokrycia z dachówki cementowej na blachodachówkę

przetarg dnia :2017-06-06
termin składania ofert :2017-06-06
do godz. 11:00

więcej -->

3 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nie ograniczony na
Remont nawierzchni placu manewrowo – postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o.

przetarg dnia :2017-06-19
termin składania ofert :2017-06-19
do godz. 11:00

więcej -->

4 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nie ograniczony na
Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów, w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

przetarg dnia :2017-06-27
termin składania ofert :2017-06-27
do godz. 11:30

więcej -->

5 . Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nie ograniczony na
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

przetarg dnia :2017-07-24
termin składania ofert :2017-07-24
do godz. 10:00

więcej -->