Spółka prowadzi:


 • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie Pracy,
 • Rejestr sprzedaży i zakupu,
 • Rejestr protokołów,
 • Rejestr uchwał,
 • Dziennik korespondencji,
 • Składnice akt.

 • Udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach, ewidencjach i archiwum odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.07.1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)


  Szczegółowe informacje tego dokumentu:
   Nazwa Artykułu : Rejestry, ewidencje i archiwa
   Wytworzył(a) : Zarząd PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. (2005-01-12)
   Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
  Rejestr zmian tego dokumentu