Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp.z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Jarosław utworzoną w wykonaniu uchwały Rady tej Gminy z dnia 31 stycznia 1992r nr 166/XXII/92, na podstawie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lipca 1997r, przez przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 z dnia 8 listopada 2000 r., poz. 1037),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z dnia 5 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami),
 • Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 11 lipca 1997r. z późniejszymi zmianami, pobierz
 • Innych przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego pobierz


 • Szczegółowe informacje tego dokumentu:
   Nazwa Artykułu : Tryb Działania
   Wytworzył(a) : Zgromadzenie Wspólników (1997-07-11)
   Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
  Rejestr zmian tego dokumentu