Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

    pgkim@jaroslaw.pl

Strona główna > Przetargi archiwalne

W calu zapoznania się ze starszymi przetargami, zapraszamy do odwiedzenia starszej wersji serwisu BIP - LINK.


ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 1100 L z podziałem na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z podziałem na dwie części.
CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę 100 szt. nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.
CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) do selektywnego zbierania (segregacji zewnętrznej) wybranych frakcji odpadów komunalnych z podziałem na:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
Zamówienie obejmuje dostawę 90 szt. nowych pojemników do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.

Czytaj więcej