Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, skadajcy
się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których została udostępniona informacja publiczna.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01 Nr 112, poz. 1198), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz. U. Nr 10, poz. 68), publikuje Biuletyn Informacji Publicznej jako integralnę cześć oficjalnego serwisu internetowego.