Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

    ul. Przemyska 15

    37-500 Jarosław

    tel. (0-16) 621-25-60

    fax (0-16) 621-52-97

    pgkim@jaroslaw.pl

Strona główna > Przetargi

Kompleksowe Ubezpieczenie Spółek Komunalnych Miasta Jarosławia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Kompleksowe Ubezpieczenie Spółek Komunalnych Miasta Jarosławia .Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na dwie części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółek Komunalnych Miasta Jarosławia
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Spółek Komunalnych Miasta Jarosławia

Czytaj więcej